Katastroftankar - När allt går åt h-vete men ändå inte

Vi har alla upplevt det – den plötsliga vågen av katastroftankar som sveper in och får oss att känna oro och ångest. Katastroftankar är negativa och överdrivna förutsägelser om framtiden som ofta saknar grund i verkligheten. Dessa tankar är sällan hjälpsamma och kan vara förödande för vårt välbefinnande om vi tillåter dem att ta över. I det här blogginlägget kommer jag att utforska vad katastroftankar är, hur de påverkar oss och viktigast av allt, dela strategier för att hantera och överkomma dem.

Vad är katastroftankar? Katastroftankar är negativa och överdrivna tankar om att det värsta kommer att hända i framtiden. De kan vara kopplade till olika områden av våra liv, såsom arbete, relationer eller hälsa. Dessa tankar är ofta oproportionerliga och saknar grund i verkliga bevis eller sannolikhet.

Hur påverkar katastroftankar oss? Katastroftankar skapar en stark känsla av oro och ångest, vilket kan påverka vår mentala och fysiska hälsa negativt. De kan leda till överdriven rädsla, undvikande beteenden och begränsningar i vardagen och livet. Det kan vara bra att ha några verktyg att använda om du uppmärksammar att du fastnat i dina katastroftankar. 


Strategier för att hantera katastroftankar:

  1. Utmana tankarna: Fråga dig själv om det finns några konkreta bevis eller sannolikheter som stöder dina katastroftankar. Utmana dessa överdrivna tankar genom att söka efter mer realistiska och balanserade perspektiv.

  2. Kognitiv omstrukturering: Identifiera och omvandla negativa och katastrofala tankemönster till mer realistiska tankar. Dvs. ersätt överdrivna förutsägelser med mer rimliga och sannolika scenarier. Ex. Ok, jag kommer sannolikt inte bli utkastad från programmet om jag får underkänt på tentan, jag får nog en omtenta, vilket är rimligt. 

  3. Mindfulness och acceptans: Träna dig att vara närvarande i nuet och acceptera dina tankar utan att bedöma dem. Genom att öva mindfulness kan du släppa taget om negativa tankar och fokusera på det som är verkligt och under din kontroll.

  4. Sök stöd: Dela dina tankar och känslor med en betrodd vän, familjemedlem eller professionell terapeut. Att få stöd och perspektiv från andra kan hjälpa dig att hantera och utmana dina katastroftankar.


Katastroftankar kan vara överväldigande och skapa både ångest och oro. Men det finns flera strategier som kan hjälpa oss att hantera och överkomma dem. Prova någon av ovan nämna strategier nästa gång världen går under (i ditt huvud). 

Lycka till!  

Paulina Tomasdotter Tranfelt 
Leg. psykolog