Individuell terapi &
Psykologisk behandling

 

MOD
&
MÖJLIGHETERAtt du läser det här kan innebära många olika saker. 
Eventuellt har du gått med tankar om att du behöver hjälp med ditt psykiska mående. 

Om så är fallet, bra att du är här! 


Genom att söka professionell hjälp ger du dig själv inte bara möjligheten att må bättre utan också visar du dig själv (och din omgivning) att du är värd att må bra.
Det kräver mod men ytterst få ångrar sig.

Boka en tid idag!
 

VILL DU BOKA TID MED
PSYKOLOG PAULINA?

Boka enkelt via hemsidan

OM PSYKOLOGISK BEHANDLING

I psykologisk behandling jobbar vi med dina tankar, känslor och beteenden. Beroende på vilka dina behov är får du stöd och verktyg för att hantera psykiska besvär så som stress, ångest, depression och andra psykiska tillstånd. 

Bravur Psykologi erbjuder psykologisk behandling vid lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Dvs. samma typ av besvär du kan söka hjälp för hos din vårdcentral. Är du osäker vilken nivå ditt mående är på? Vi gör alltid en grundlig bedömning och kan hjälpa dig vidare till andra vårdgivare om behov finns.


VANLIGA TILLSTÅND


Här listas några av de vanligaste tillstånden som vi behandlar
 • Nedstämdhet/depression 
 • Stress/utmattning
 • Ångest/oro
 • Tvång
 • Kris
 • Traumatiska händelser
 • Sviktande självkänsla
 • Svåra tankar och känslor
 • Relationsproblem
Om du önskar söka information om olika tillstånd på internet rekommenderas enbart 1177.se

JAG JOBBAR UTIFRÅN KBTKognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandling som fokuserar på sambandet mellan tankar, känslor och beteenden. Genom att identifiera negativa och destruktiva tankemönster och beteenden, kan du lära dig att tänka och agera på ett mer hjälpsamt och konstruktivt sätt. 

KBT används för att behandla många olika psykiska problem, inklusive ångest, depression, tvång och PTSD. Det är en evidensbaserad behandling som har visat sig vara mycket effektiv.


SEKRETESS & JOURNAL
 Som vårdgivare är jag skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagen samt föra sekretesskyddad journal. Jag har självklart tystnadsplikt och patientförsäkring. 

Bravur Psykologi är registrerad som vårdverksamhet hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

 
SÅ KAN DET GÅ TILL 1. Vid det första mötet behöver psykologen veta mer om dig och ditt mående. Samtalet tar ca 60-75 minuter och innan du går har du och psykologen gjort upp en preliminär plan för hur ni ska gå vidare med behandlingen.
 2. Vid de efterföljande besöken (1-2 st) fortsätter kartläggningen av dig och ditt mående blandat med hjälpsam information om relevanta tillstånd.
 3. Därefter fortskrider behandlingen, som skräddarsys efter dig och dina behov, tills dess att uppsatta mål nåtts eller psykologen bedömer att behandlingen inte är hjälpsam. Du som klient kan självklart avbryta behandlingen när du vill.Pris: 1300 kr / session

Det första bedömningssamtalet är ca 60 minuter därefter är varje session ca 45-50 minuter.

Antalet sessioner beror på behov och tillstånd. Vissa känner sig hjälpta av några få samtal medan andra behöver flera behandlingstillfällen.

Behandlande psykolog förbehåller sig rätten att avbryta en pågående behandling när som helst.

Varför en legitimerad psykolog?

Psykologer är experter på människans beteende och psykiska funktioner. Legitimationen, utfärdad av Socialstyrelsen, är en kvalitetsstämpel och trygghet för dig som kund. Vi jobbar utifrån aktuell forskning och beprövad vetenskap för att säkerställa bästa möjliga resultat, som håller över tid.