Parterapi

 

KOMMUNIKATION
&
TILLITIngen relation är perfekt och alla förhållanden kräver kontinuerligt arbete. Med professionell hjälp kan ni lära er att kommunicera bättre, hantera konflikter på ett hälsosamt sätt och bygga en mer kärleksfull och positiv dynamik i er relation.

Att gå i parterapi är en investering i ert förhållande som kan ge både verktyg och strategier för att skapa en mer givande och tillitsfull relation.

Genom parterapi kan ni bygga en starkare och mer hållbar relation tillsammans!
 
VILL DU OCH DIN PARTNER JOBBA
MED ER RELATION?

 

OM PARTERAPI

Parterapi kan vara en effektiv behandling för par/partners som kämpar med olika problem i sin relation. Terapin kan hjälpa till att öka förståelsen och kommunikationen mellan parterna och ge dem verktyg för att hantera konflikter på ett hälsosamt sätt. 

Det är viktigt att komma ihåg att parterapi kräver engagemang och ansträngning från båda parterna och att det kan
ta tid att se verkliga förbättringar.FÖR VEM?Parterapi riktar sig till människor i relationer; kärleksrelation, affärsrelationer, familjerelationer m.m.


TERAPI UTIFRÅN IBCT Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) är en terapimetod som fokuserar på att hjälpa par att utveckla bättre kommunikation och hantera konflikter på ett effektivt sätt. IBCT kombinerar tekniker från olika terapiformer, inklusive beteendeterapi och emotionellt fokuserad terapi, för att hjälpa par att förbättra sin relation.


 
JOURNAL & SEKRETESS
 Psykologen journalför sessionerna för samtliga deltagande klienter i separata journaler. Självklart råder tystnadsplikt. 


OPARTISK TERAPI?En viktig del av parterapi är att psykologen alltid förhåller sig opartisk genom behandlingen. Ingen part ska känna sig dömd eller på annat vis oförrätt, det är inte hjälpsamt. Därför är det viktigt att ni som söker hjälp hos oss går in i terapin med inställningen att vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. 


 
SÅ KAN DET GÅ TILL  1. Vid det första samtalet deltar båda parter och terapeuten, syftet är att få en uppfattning om era upplevda problem. 
  2. Det följs av varsitt enskilt samtal med för att terapeuten bättre ska förstå varje individs behov och förhoppningar. 
  3. Därefter träffas vi åter tillsammans och jobbar med det som är relevant för just er relation.Pris: 2200 kr / session

Det första bedömningssamtalet är ca 60 minuter därefter är varje session ca 45-50 minuter.

Antalet sessioner beror på parets behov. Vissa känner sig hjälpta av några få samtal medan andra behöver flera tillfällen.

Behandlande psykolog förbehåller sig rätten att avbryta en pågående behandling när som helst.

Varför en legitimerad psykolog?

Psykologer är experter på människans beteende och psykiska
funktioner. Legitimationen, utfärdad av Socialstyrelsen, är en kvalitetsstämpel och trygghet för dig som kund. Vi jobbar utifrån aktuell forskning och beprövad vetenskap för att säkerställa bästa möjliga resultat, som håller över tid.