Tema - Tankefällor och kognitiva förvrängningar

Våra tankar har en stark inverkan på vårt välbefinnande och hur vi uppfattar och reagerar på världen omkring oss. Ibland kan våra tankar dock bli snedvridna och leda till negativa känslor och beteenden som inte alls är till gagn för oss. Det beror ofta på kognitiva förvrängningar och tankefällor. Under juni månad ska vi utforska vad kognitiva förvrängningar är, hur de kan påverka oss samt kika på strategier för att utmana och hantera dessa tankefällor.


Vad är kognitiva förvrängningar?

Kognitiva förvrängningar är systematiska och automatiska snedvridningar i vår tänkande process. De är vanliga mönster eller felaktiga tankesätt som vi omedvetet tillämpar när vi tolkar och bearbetar information. Dessa förvrängningar kan påverka vår uppfattning av verkligheten och hur vi reagerar på olika situationer.


Exempel på kognitiva förvrängningar/tankefällor: Det finns många olika typer av kognitiva förvrängningar, några vanliga exempel är:

  1. Svart-vitt-tänkande: Att se saker i extremt positiva eller negativa termer utan att erkänna nyanser eller gråzoner.

  2. Katastroftänkande: Att övertolka faror och negativa konsekvenser utan rimlig grund.

  3. Övergeneralisering: Att dra allmänna slutsatser baserade på enstaka händelser eller erfarenheter.

  4. Personlig tolkning: Att anta att andras beteenden eller handlingar är en reaktion på oss själva, utan att beakta andra möjliga förklaringar.

  5. Tankeläsning: Att anta att vi vet vad andra tänker eller känner utan att ha tillräcklig information.

Allt gott!

Paulina Tomasdotter Tranfelt

Leg. psykolog