TACK FÖR DIN BOKNING!

Nedan hittar du villkor för bokningen samt all information du behöver inför vårt möte. 

.
.
VILLKOR

Genom att boka tjänster hos Bravur Psykologi sker ett aktivt godkännande av följande villkor, vare sig du bokat tiden själv via hemsidan eller om vi bokat tiden på uppdrag av dig. Detta är de villkor som gäller för alla köp, bokningar och orderbekräftelser från och med 2024-02-19.


Pris & Betalning

Ett besök är ca 45 minuter (första besöket är längre, ca 60 minuter) och kostar enligt uppgifter i bokningssystemet. Betalning sker via Swish på mottagningen vid besökstillfället alternativt faktura.

Om- och Avbokning - 24 H
Ombokning eller avbokning sker via den länk som finns i e-postmeddelandet du får från bokningssystemet Kaddio vid bokning. Du kan själv avboka kostnadsfritt fram till 24 h innan avtalad tid, därefter debiteras fullt pris. Enbart sms, röstmeddelande, meddelande på sociala medier eller e-post gäller inte som giltig avbokning.
Kom ihåg att det är möjligt att byta till ett digitalt möte eller telefonsamtal om det passar bättre.

Sekretess & Journal
Ditt förtroende är mycket viktigt för mig. All information som delas under besöket är konfidentiell, jag har tystnadsplikt. Som vårdgivare är Bravur Psykologi skyldiga att följa patientdatalagen och därmed föra en sekretesskyddad journal. Jag delar aldrig information med tredje part utan samtycke. Du som vårdtagare har alltid rätt att begära ut din journal när du önskar. Företaget är registrerat som vårdverksamhet hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

GDPR och Dina Rättigheter
Företaget följer alla tillämpliga regler och förordningar för dataskydd, inklusive GDPR (Dataskyddsförordningen). Det innebär att jag arbetar för att säkerställa att personliga information hanteras på ett säkert och etiskt sätt. Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, radering av, eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor om hur företaget hanterar din information, tveka inte att fråga.


Dina skyldigheter
Vid bokad behandling kommuniceras eventuell ändring av tid och/eller behandlarens eventuella förhinder/sjukdom endast via e-post. Du som kund bör därför alltid kontrollera eventuella e-postmeddelanden från Kaddio/Bravur Psykologi inför varje bokat besök för att säkerställa att ingen information förbises. Skulle så ändå ske ansvarar Bravur Psykologi inte för eventuell skada hos kunden i form av ex. resekostnader, förlorad arbetstid, annan olägenhet eller merkostnad.

Hitta till Bravur Psykologi
Mottagningen ligger på Skolhusallén 3 i centrala Sundsvall. Porten är öppen under kontorstider. Mottagningen finns på plan 1 och delar entré samt väntrum med Idaliv och Actig.

Kontakt
E-post: kontakt@bravurpsykologi.se
Telefon: 076-342 34 73

  • Behandlingsstol
  • Behandlingsrum
  • Fasad
  • Entré