Handledning

 

UTVECKLING
&
TRYGGHETJobbar du med människor i ett hjälpande yrke (ex samtalsterapeut, coach, tränare m.m.)?

Forskning visar att vårdpersonal och behandlande yrkesverksamma som regelbundet får handledning mår bättre på jobbet. Ge dig själv bästa förutsättningar att utvecklas och känna dig trygg i ditt arbete.

Jag erbjuder arbetslivsinriktad psykologisk handledning och konsultation individuellt och i grupp. 

Boka tid för utveckling idag!
 
 

7
ANLEDNINGAR TILL
ATT
HA
PSYKOLOGISK HANDLEDNING

Att investera i handledning kan vara oerhört värdefullt och givande på många sätt. Här är några anledningar till varför du bör prioritera dig och din professionella utveckling:

 1. Professionell utveckling: Psykologisk handledning hjälper dig att utveckla dina professionella färdigheter och kompetenser inom det hjälpande arbetslivet. Med kunskap och guidning stöttas du i din resa som professionell.

 2. Reflektion och självinsikt: Inom ramen för psykologisk handledning skapas en trygg och stödjande miljö där du kan reflektera över ditt arbete, dina utmaningar och framgångar. Målet är att uppnå en högre grad av självinsikt där du kan förstå dig själv bättre och optimera dina egna resurser.

 3. Ett externt perspektiv: Ibland kan det vara svårt att se saker klart när du är mitt uppe i dem. I handledning får du ett externt perspektiv och nya insikter som kan vara avgörande för att lösa komplexa situationer och ibland beslut.

 4. Stöd vid svåra utmaningar: Om du står inför utmanande behandlingssituationer eller komplicerade klientfall kan handledning vara ett ovärderligt stöd. Tillsammans kan vi analysera och utforska olika strategier för att hantera dessa situationer.

 5. Egenomsorg och motivation: Att jobba med människor är krävande, det är lätt att energin tar slut om du inte tar hand om dig själv. Psykologisk handledning handlar inte bara om klientfall och frågor gällande kunder utan kan även hjälpa dig att utveckla strategier för självomsorg och bibehålla motivationen över tid.

 6. Ett kontinuerligt lärande: Arbetslivet utvecklas ständigt. Med psykologisk handledning kan du hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna för ett hållbart arbetsliv och integrera dem i din egen verksamhet och yrkesutövande.

 7. Stärk ditt nätverk: Om du väljer att handledas i grupp har du utmärkta möjlighet att nätverka med andra entreprenörer, skapa nya affärsrelationer och öppna dörrar för spännande samarbeten. 

Handledning på olika sätt

GRUPPHANDLEDNING


Vad?
Regelbunden handledning i sluten grupp om fem deltagare, terminsvis

När? 2,5 h / månad under fem månader (vår- eller hösttermin)

Var? Digitalt via krypterade systemet Kaddio 

För vem? För dig som vill ha kontinuitet och nätverka under handledningen 

Pris: 9500 SEK exkl. moms

Anmälan: Formulär nedan

Nästa grupp startar feb -24
Träffarna sker tisdag EM 13/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6


OBS! Det krävs minst tre deltagare för att starta en grupp.

INDIVIDUELL HANDLEDNING


Vad?
Individuell handledning 1:1

När? 1 h sessioner vid behov eller terminsvis (fem månader)

Var? Digitalt via krypterade systemet Kaddio eller på plats i Sundsvall

För vem? För dig som vill ha tid för fördjupning och skapa en mer personlig relation

Pris: 7500 SEK exkl. moms / termin (5 h)
alt. 1800 SEK exkl. moms / timme

Anmälan: Formulär nedan

Hej, det är jag som är Paulina!


Jag jobbar som psykolog, organisationskonsult och handledare. Mycket av min arbetstid spenderar jag tillsammans med klienter och kunder som på olika sätt vill utvecklas. Utvecklas i sitt psykiska mående, i sin roll som chef eller som idrottare. Att identifiera, klargöra och lösa problem är något jag är riktigt duktig på!

Som handledare är mina främsta styrkor min kliniska bakgrund, min goda förmåga att kommunicera och att skapa trygga och tillåtande miljöer. 

Jag är utbildad inom psykologisk handledning och konsultation med fokus på arbetslivet vid Göteborgs Universitet.


" Kompetensutveckling och trygghet går hand i hand. Med handledning blir saker och ting klarare, det som nyss kändes svårt kan efter ett samtal kännas helt självklart."

Paulina Tomasdotter Tranfelt
Leg. Psykolog

Q&A


Vad är syftet med psykologisk handledning?

Det beror på vad du har för önskemål men generellt handlar psykologisk handledning om att stödjas och utvecklas som professionell inom psykologiska och andra behandlande yrkesområden. Handledning ämnar skapa kompetensutveckling, ge möjlighet till reflektion och självinsikt, fungera som emotionellt stöd, kvalitetssäkring och guidning utifrån etiska och professionella normer.

 

För vem är psykologisk handledning?

För dig som jobbar med klienter/patienter/kunder i hjälpande yrken. Du är kanske samtalsterapeut, coach eller tränare. Du jobbar mellanmänskligt och förväntas kunna hålla professionell distans till vad som behandlas i er kontakt. Det har ingen betydelse om du är anställd eller entreprenör. (Är du och flera kollegor intresserade av handledningen i avskild grupp? Mejla kontakt@bravurpsykologi.se )

 

Vad kan jag ta upp under psykologisk handledning?

Allt som är arbetslivsrelaterat och anknyter till psykologi. Det kan vara specifika klient/patientfall eller andra frågor som rör arbetet i sig.

Exempel på klientfall:

 • I arbetet med klient X känner jag mig fast, hur tar jag mig vidare?
 • Klient Y använder härskartekniker, hur bemöta det?
 • Klient Z verkar vara deprimerad, hur kan jag jobba med det?
Exempel på arbetsrelaterade frågeställningar:

 • Balansen mellan jobb och fritid funkar inte för mig, vad göra?
 • Svåra samtal, hur kan jag bemöta klienter i sorg/suicidtankar?
 • Jag älskar mitt jobb men det är emotionellt mycket krävande, hur tar jag hand om mig på bästa sätt?

 

Vad gäller sekretess? Kan det jag säger föras vidare?

Nej. Jag som handledare har tystnadsplikt. I grupphandledning råder även sekretess inom gruppen. D.v.s. det som sägs inom gruppen stannar inom gruppen och eventuella klient/patientfall anonymiseras.

 

Hur ses vi? Behöver jag något speciellt program?

All digital handledning sker via videosamtal i det krypterade kommunikationssystemet Kaddio. Du som deltagare behöver inte ladda ner något program utan du loggar enkelt in via din webbläsare antingen med tvåfaktorsautentisering eller BankID. Kaddio fungerar bäst med webbläsaren Chrome.

 

Vilken roll spelar feedback och självreflektion i psykologisk handledning?

Det är inte alltid bekvämt att gå i handledning, självreflektion och feedback är centrala delar som inte kan eller bör undvikas. Du får ut absolut mest då du är öppen med dina upplevelser och reflekterar kring det som både känns enkelt och svårt. Tillsammans identifierar vi dina styrkor och svagheter för att du ska kunna utvecklas i din professionella roll. 

ANMÄLAN

INDIVIDUELL

HANDLEDNING

Intresseanmälan
Anmälan

HANDLEDNING
I GRUPP

Varför en legitimerad psykolog?

Psykologer är experter på människans beteende och psykiska funktioner. Legitimationen, utfärdad av Socialstyrelsen, är en kvalitetsstämpel och trygghet för dig som kund. Vi jobbar utifrån aktuell forskning och beprövad vetenskap för att säkerställa bästa möjliga resultat, som håller över tid.