Huspsykologen

 

ER PSYKOLOG
I HUSETPå en attraktiv och välmående arbetsplats känner sig  medarbetarna uppskattade och trygga. Individernas åsikter, idéer och känslor får plats utan att för den skull riskera förödmjukelse eller repressalier. Detta kallas psykologisk trygghet och skapar bättre kommunikation, ökad kreativitet och minskar risken för sjukfrånvaro. 

Med en "huspsykolog" på er arbetsplats skapas bästa förutsättningar för psykologisk trygghet. 

Psykologen finns tillgänglig för ledare, medarbetare och team och tar ansvar för att er arbetsmiljö är produktiv och hållbar. 

 
VILL DU VETA MER?
MEJLA: kontakt@bravurpsykologi.se

OM TJÄNSTEN HUSPSYKOLOG

 
SYFTET MED EN HUSPSYKOLOG?Huspsykologens främsta uppgift är att få arbetsplatsens medarbetare att må bra, skapa en stimulerande arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron.
 
Genom att finnas tillgänglig för samtal, coaching, utbildning och som psykologisk resurs kan alla dra nytta av psykologens kompetens.
Psykologen jobbar på uppdrag av arbetsgivaren men tjänar alla medarbetare på arbetsplatsen, ledare som anställd.
VINSTER? • Minskad sjukskrivning
 • Ökad psykologisk trygghet
 • Framgångsrikt ledarskap
 • God psykosocial arbetsmiljö
 • Ökad kompetens bland medarbetare
VAD KAN EN HUSPSYKOLOG GÖRA? • Ledarstöd/coaching

 • Handledning
 • Individuella hälsopreventiva samtal med medarbetare

 • Utbildning och föreläsningar 

 • Grupputveckling

 • Konflikthantering

 • Rekryteringsresurs

 

Varför en legitimerad psykolog?

Psykologer är experter på människans beteende och psykiska funktioner. Legitimationen, utfärdad av Socialstyrelsen, är en kvalitetsstämpel och trygghet för dig som kund. Vi jobbar utifrån aktuell forskning och beprövad vetenskap för att säkerställa bästa möjliga resultat, som håller över tid.