Idrottspsykologisk rådgivning

 

BÄST-NÄR-DET-GÄLLERFör att prestera på topp inom idrott och träning behövs både fysiska och mentala förutsättningar.

Idrottspsykologisk rådgivning hjälper dig att förbättra din mentala inställning, fokusering, självkänsla och strategier för att hantera stress, med- och motgångar.

Tillsammans kan vi ta din prestation till nästa nivå, oavsett om du är amatör eller professionell idrottare. 
 
VILL DU UTVECKLAS I DITT IDROTTANDE?

MEJLA: kontakt@bravurpsykologi.se


VI ÄR EN DEL AV IDROTTSRÖRELSEN

Är du junior eller senior landslagsidrottare?
I samarbete med Riksidrottsförbundet kan du få subventionerad idrottspsykologisk rådgivning och utbildning av mig, leg. psykolog Paulina Tomasdotter Tranfelt.
Kontakta ditt förbund och skicka in din förfrågan.

Läs mer: Idrottspsykologi - Hjälp att få 

OM IDROTTSPSYKOLOGISK RÅDGIVNING
Idrottspsykologisk rådgivning är en specialiserad typ av psykologisk rådgivning som fokuserar på att förbättra idrottsprestationer och främja idrottares välbefinnande. Detta genom att arbeta med utövarens mentala förmågor och strategier.

Idrottspsykologisk rådgivning kan användas av idrottare/lag på alla nivåer, från amatörer till elitsatsande.


VARFÖR IDROTTSPSYKOLOGISK RÅDGIVNING?
 Här är några anledningar till att söka idrottspsykologisk rådgivning

 • Målsättning och prestationsoptimering

 • Självförtroende och självkänsla

 • Stresshantering och avslappningstekniker

 • Mental träning och visualisering

 • Skaderehabilitering och smärttillstånd

 • Motivation och engagemang

 • Kommunikation och samarbete i lagidrott

 • Hantering av nederlag och motgångar

 • Karriärplanering och övergång till pensionering


FORSKNING & 
BEPRÖVAD VETENSKAP
 Bravur Psykologi jobbar alltid utifrån evidensbaserade metoder och beprövad vetenskap. Idrottspsykologi är inget undantag! 

Genom utbildning och fortbildning håller vi oss kontinuerligt uppdaterade inom de idrottspsykologiska fälten prestation, utveckling, träning och rehabilitering.


SEKRETESS & 
DOKUMENTATION
 Idrottspsykologisk rådgivning är inte vård och därmed finns inga krav på att träffarna ska dokumenteras/journalföras. Psykologen för dock alltid minnesanteckningar vid varje möte för att säkerställa tjänstens kvalitet och progress. 

Vi förutsätter att våra klienten efterfrågar tystnadsplikt och delar aldrig någon information som delges under rådgivningen.


 
SÅ KAN DET GÅ TILL 1. Vid det första mötet behöver psykologen veta mer om dig och ditt idrottande. Samtalet tar ca 60-75 minuter och innan ni skiljs åt har du och psykologen gjort upp en preliminär plan för hur ni ska gå vidare i er kontakt. 
 2. Ibland behövs det fler än ett möte för att etablera en god och tillitsfull rådgivande relation. Dessa initiala kartläggande möten är viktiga för att du som idrottare ska få maximala resultat av rådgivningen.
 3. Därefter fortsätter rådgivningen, som skräddarsys efter dig och dina behov, tills dess att uppsatta mål nåtts eller att behovet på annat sätt förändrats. Du som klient kan självklart avbryta kontakten när du vill.Den första träffen är ca 60-75 minuter därefter är varje session ca 45-50 minuter.

Antalet sessioner beror såklart på behov. Vissa vill ha hjälp vid enstaka tillfällen medan andra etablerar en kontinuerlig kontakt under sin idrottsliga karriär. Du som klient bestämmer!

Rådgivaren förbehåller sig rätten att avbryta en pågående kontakt när som helst.

Varför en legitimerad psykolog?

Psykologer är experter på människans beteende och psykiska
funktioner. Legitimationen, utfärdad av Socialstyrelsen, är en kvalitetsstämpel och trygghet för dig som kund. Vi jobbar utifrån aktuell forskning och beprövad vetenskap för att säkerställa bästa möjliga resultat, som håller över tid.